O KWARTALNIKU 

Redakcja „Zarządzania Publicznego/Public Governance” informuje, że od numeru 2(44)/2018 w kwartalniku będą drukowane wyłącznie teksty w j. angielskim. W związku z powyższym począwszy od lipca 2017 r. Redakcja nie będzie już przyjmować tekstów w j. polskim.


MISJA

Kwartalnik „Zarządzanie Publiczne” (ISSN 1898-3529), wydawany od 2007 r., jest adresowany do badaczy i ekspertów zarządzania sprawami publicznymi. Jego odbiorcami są także decydenci publiczni oraz studenci zainteresowani tą problematyką. Stanowi on forum dla debat akademików i praktyków zainteresowanych teoretycznym dorobkiem zarządzania publicznego oraz możliwościami jego praktycznej aplikacji. Przedsięwzięcie to prowadzone jest przez pracowników Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej.

Misją kwartalnika „Zarządzanie Publiczne” jest publikowanie zaawansowanych teoretycznie i osadzonych empirycznie wyników badań w sferze: zarządzania publicznego, współzarządzania, polityki publicznej, ekonomii sektora publicznego oraz zarządzania strategicznego, odzwierciedlających najnowsze osiągnięcia metodologiczne w naukach społecznych. Ważne są dla nas teksty, które cechują się oryginalnością w warstwie teoretycznej, ale także referujące wyniki nowatorskich badań empirycznych. Chcemy promować opracowania o charakterze interdyscyplinarnym i komparatystycznym, oparte na wynikach badań jakościowych, ilościowych oraz eksperymentalnych. Szczególną wagę przykładamy do tekstów, które wnoszą oryginalny wkład do konstruowania modeli teoretycznych i koncepcji metodologicznych w zakresie zarządzania publicznego.

Kwartalnik „Zarządzanie Publiczne” ma charakter międzynarodowy. Wyrazem tego jest charakter problemów badawczych w nim podejmowanych (odnoszą się one w zagadnień stanowiących przedmiot badań prowadzonych przez środowiska akademickiego na całym świecie) oraz specyfika autorów w nim publikujących (znacząca ich część to teksty autorów pochodzących z różnych krajów). O międzynarodowym charakterze kwartalnika „Zarządzanie Publiczną” świadczy także skład jego rady programowej oraz struktura zespołu recenzentów (istotna ich część pochodzi z zagranicznych ośrodków badawczych i akademickich).

Na łamach naszego czasopisma podejmujemy w sposób oryginalny, specyficzne zagadnienia lokujące się w sferze public governance. Oryginalność naszego podejścia przejawia się zarówno w doborze pól badawczych, jak i wyborze podejścia badawczego.

W przypadku pól badawczych znacząca część publikowanych przez nas tekstów poświęcona jest analizie reguł mechanizmów public governance - na szczeblach rządów narodowych, jak i samorządów regionalnych - właściwych dla kultury administracyjnej dominującej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności dotyczących programowania, realizacji i ewaluacji polityk publicznych. Teksty te:

  1. koncentrują się na problemach występujących w państwach, które po okresie transformacji ustrojowej budują własne instytucje i mechanizmy public governance, w tym w sferze dobrego rządzenia;
  2. są próbą twórczej transpozycji i adaptacji międzynarodowego dorobku dla budowania oryginalnych rozwiązań w sferze public governance w państwach post-transformacyjnych.

W przypadku podejścia badawczego wyróżnikami naszego czasopisma są:

  1. silnie ugruntowane podejście interdyscyplinarne do badań public governance łączące badania i analizy z obszaru ekonomii, politologii, zarządzania, polityk publicznych, socjologii i psychologii;
  2. mocne zakorzenienie prezentowanych w nim tekstów w teorii nauk społecznych.

 

INFORMACJE O CZASOPIŚMIE

ISSN: 1898-3529

Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. Wersja papierowa i elektroniczna jest tożsama.

Formuła wydawnicza: Open Access z embargiem jednorocznym, licencja: cc-by-nc-nd 3.0

Pełne teksty artykułów dostępne są bezpłatnie w zakładce Spis numerów.

Numery Digital Object Identifier (DOI) dla artykułów z lat 2012-2014 (prefix: 10.7366/189835291) są zarejestrowane w European DOI Registration Agency (mEDRA), a od 2015 r. (prefix 10.15678/ZP) w CrossRef.

Indeksacja:
- EBSCO (Business Source Corporate Plus, Business Source Ultimate)
- ERIH PLUS
- CEEOL (The Central and Eastern European Online Library)
- CEJSH (The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities)
- Index Copernicus
- BazEkon
- BazHum

Punktacja ministerialna - wykaz B: 2010a: 9; 2012: 8; 2012a: 8; 2013: 8; 2014: 8; 2015: 13; 2016: 14.

Kwartalnik jest wydawany we współpracy z European Association for Evolutionary Political Economy.

Przyjęty przez nas model biznesowy opiera się na założeniu, iż pozyskiwane przez nas środki finansowe w całości przeznaczamy na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kwartalnika „Zarządzanie Publiczne” oraz na doskonalenie standardów wydawniczych. Źródło naszych dochodów stanowią subskrypcje, dotacje instytucjonalne oraz wsparcie organizacyjne.


Wydawca:

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków
www.msap.uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków


Partner Wydawniczy
Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa
tel./fax: (22) 826-59-21, 828-95-63, 828-93-91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.scholar.com.pl